Odlad mångfald

De flesta har säkert hört talas om biologisk mångfald, hur viktig den är för naturen och dess kretslopp. Vi läser ibland om gammelskogar och andra naturmarker som är viktiga att bevara intakt för den biologiska mångfaldens skull. Detta med biologisk mångfald är viktigt för vår egen överlevnad.

Men sällan hör man det talas om odlad mångfald. Vad menas med det?

En stor anledning till att biologisk mångfald minskar och en massa djur dör ut och ekosystem slutar fungera beror på vårt "rationella" skogsbruk. Men också på jordbruket. Färre betesmarker och slåtterängar har gjort att flera viktiga blommor och växter försvunnit som varit livsviktiga för många insekter. Besprutning av grödor är en annan orsak till att många insekter dör ut. Detta i sin tur rubbar hela ekosystem där mikroorganismer, insekter, växter och däggdjur levt i symbios. Moderna jordbruk är biologiska öknar jämfört med hur det var för bara hundra år sedan.

Matproduktionen idag är väldigt likriktad med ett fåtal grödor och industriliknande uppfödning av djur. Globalt så bygger matproduktionen på vete, socker, majs, soja och kyckling. Inte särskilt varierande. Men lönande för de som bestämmer över produktionen. Grönsaksodlingen sker i ett fåtal länder och skickas över hela jorden. För att klara detta odlar man sorter som är anpassade till det. De sorterna är inte särskilt näringsrika, men däremot stora. Grönsaker idag är större än för 50 år sedan, men innehåller ofta betydligt mindre näring och vitaminer.

Jorden man odlar i är knappt jord längre på många ställen och en stor del av den mark som går att odla på på jorden är redan förstörd av det industriella jordbruket.

När matproduktionen blir så likriktad som den är idag så minskar den odlade mångfalden. Antalet odlade sorter har minskat radikalt de senaste sjuttio åren och lokala sorter som odlats i flera generationer och anpassats till platsen försvinner till förmån för nyligen framtagna sorter som ska var större, bättre och ge större skördar. Inte sällan visar det sig att detta endast gäller om grödan också gödslas med konstgödsel och besprutas med gifter, vilket den gamla grödan inte behövde.

Det största problemet för oss människor när de odlade sorterna blir få är vad som händer om någon sjukdom utplånar en sort. Eller om vi får klimatförändringar som dessa sorter inte är framtagna för. Det är helt enkelt riskabelt för vår försörjning av mat.

Sommaren 2018 led Sverige av svår torka som drabbade många bönder med sämre skördar av spannmål och djurfoder. Vi pratade med en bekant som är jordbrukare och som har satsat på gamla svenska spannmålssorter som t.ex. Ölandsvete. Hans skörd var nästan som normalt, de gamla lantsorterna brydde sig inte om att det var torka.

Genom att bevara så många sorter som möjligt av grönsaker, spannmål, djurraser, äppelträd m.m. så får vi större variation och säkerhet inför framtiden vad gäller matförsörjning. Detta är också biologisk mångfald.

Och blommande grönsaker är minst lika viktiga för bin och humlor som ängsblommor.