Ätliga perenner

Framtiden är perenn! 

Det tror vi i alla fall. Perenna växter har fördelen att de kräver mindre arbete och minimal eller ingen jordbearbetning. Vi tror att framtidens matproduktion kommer att vara mer perenn än dagens, därför har vi här samlat några ätbara perenner som kan användas i till exempel en skogsträdgård, i permakulturer eller mellan raderna av ettåriga grönsaker.