Bokashiströ

  • 98 kr

Produkten är tyvärr slut i lager.

Dela

Bokashiströ 1kg med certifierat original EM®

Bokashiströ är ett vetekli ympat med effektiva mikroorganismer (EM®). EM® består främst av mjölksyrebakterier, jästsvampar och fotosyntesbakterier. I jorden har EM-mikroberna förmågan att skapa stabila odlingssystem med en flora som aktivt samverkar med växten och indirekt konkurrerar ut patogena arter.

EM® är helt fritt från GMO-förändrade mikrober och består av noggrant utvalda jordmikrober som producerats i labbmiljö med höga reningskrav.

Vad betyder Bokashi?
Bokashi betyder “välfermenterad organisk materia” på japanska och används på två olika sätt:

1. Bokashi ger namn till ströet som bär själva startkulturen för EM®.

2. Bokashi kallas även slutprodukten vid jäsningen av det organiska avfallet med EM®. Det återvunna växtgödslet mognar anaerobt, dvs med uteslutning av syre. Näringsämnen, t.ex. kväve, binds och går inte förlorade som värme och växthusgaser. Anaerob jäsning med EM® producerar många vitaminer, enzymer och bioaktiva ämnen som stödjer växternas tillväxt. Bokashi kan användas för alla typer av biologiskt avfall.

Vad gör Bokashi:

·      Stimulerar mikrolivet i jorden

·      Förbättrar växters rotutveckling, groning, fruktsättning och mognad

·      Stärker växtens försvar och härdighet

·      Fotosyntesbakterierna fixerar både kväve och koldioxid

·      Har förmågan att under längre tid bygga upp biomassan i jorden och binda klimatgaser

·      Som jordförbättringsmedel. Påskyndar mineraliseringen, humifieringen och frigör näring till växterna

·      Vid nyplantering genom att blanda ut bokashiströet i jorden.

·      För att ympa in en god mikroflora i anläggningsjord. Viktigt att blanda naturlig jord med köpejorden.

·      Kan även användas i traditionell kompost för att påskynda nedbrytningen.

·      Fermentation av matrester och annat organiskt avfall i hink med lock.

Dosering

·      Revitalisera äldre buskar & träd. Sprid ca 1 L per m2 under växterna och mylla ned ytligt.

·      Vid nyplantering. Blanda ut bokashiströ i jorden, ca 2 dl per 10 liter jord.

·      I kompostering läggs ett skikt av bokashiströ över matavfallet och bidrar då till en luktfri och effektiv kompostering.

·      Fermentation i hink: ca 1-2 matskedar per liter mat.

Innehåll

Vetekli, aktiva mikroberna: fotosyntesbakterier: Rhodopseudomonas palustris, Rhodospirillum rubrum. Mjölksyrebakterier: Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei och jästsvampen: Saccharomyecs cerevisiae.

Original EM•1® mikroorganismer från EMRO (www.emrojapan.com).

Förvaring

Förvara påsen mörkt, den håller minst 1 år.

När påsen är öppnad, använd en klämma eller förslut påsen på annat sätt så att den förblir så lufttät som möjligt.