ETC Näring med EM-1 kultur

  • 99 kr

Produkten är tyvärr slut i lager.

Dela

Fermenterad näringslösning med EM-1 kultur

ETC Näring är en flytande växtnäring som innehåller levande naturliga jordmikrober.

Näringen produceras av organiska restprodukter som grönt organiskt material: gräsklipp, eller matavfall (ej av animaliskt ursprung). Resterna fermenterars i en typ av mjölksyreprocess som bevarar energin, kvävet och alla andra näringsämnen. Bland mikroberna finns de kväve- och CO2-fixerande fotosyntesbakterierna. Eftersom processen binder energin och alla näringsämnen i de gröna resterna så kan detta återföras till odlingsjorden. Kolcykeln sluts genom att energin återförs och med tiden bygger vi upp en mer fertil jord som binder klimatgaser i levande organismerna – ett mer aktivt ekosystem med en högre biomassa. Under fermenteringen producerar jordmikroberna en mängd bioaktiva ämnen som stimulerar tillväxten och livet i jorden, till exempel antioxidanter, vitaminer, enzymer, aminosyror och organiska syror.

De levande mikroberna i näringen fortsätter mineraliseringen i jorden (den process som frigör näringen så att den blir tillgänglig för växterna) och skapar stabila kolföreningar som humus & humussyror. Humusen har en central roll i jorden då den fungerar som ett batteri för näringsämnen och vatten. En jord med ett högt humusinnehåll blir mer robust och klarar på ett bättre sätt att hålla näring, vatten och luft. Det är den typen av stabila odlingsjordar vi behöver i ett förändrat klimat med mer torka och skyfall. De levande mikroberna i ETC Näring stimulerar även andra naturliga kvävefixerande mikrober i jorden och förstärker på det sättet jordens förmåga att binda kvävegaser och CO2 i ett win-win system. Organiska syror som jordmikroberna producerar bildar aggregat, små byggstenar som ger en jord med en bättre struktur.

Så här använder du ETC Näring?

2– 3 matskedar näring per L vatten är en normal giva, men tänk på att ETC Näring innehåller levande naturliga jordmikrober och att näringsgivan därför kan variera stort beroende på hur din gjord ser ut. En jord med mycket organiskt material kan klara sig bra med en mindre giva, men en sandig jord eller en kompakt lerjord kan behöva mer. I dom två senare fallen är det en stor fördel att tidig på våren, eller på hösten, ge en god giva med bokashi (fermenterat fast material, se Bokashi faktabladet). Bokashin ger en långtidseffekt och påskyndar att bygga upp en jord med en bra struktur (= en jord som klarar av att hålla mycket luft, vatten & näring). Det är en fördel att om möjligt undvika klorerat vatten samt att tillsätta näringen i rumstemperarat vatten. Klimat & miljö Mikroberna i ETC Näring motverkar metangas och lustgas avgång samtidigt som de påskyndar humifieringen i jorden (de processer som binder kol & kväve i stabila föreningar). Energin och alla näringsämnen som finns i organiska resterna konserveras och kan därför återföras till odlingsjorden – kolcykeln slut i linje med klimatforskningen målsättningen. Det finns vetenskapliga rapporter som visar att fermentation (mjölksyrejäsning) kan binda 27 gånger mer klimatgaser än en kompost som bryts ned med syre (Universal Village, 2016, med peer-review av MIT/Cambridge och fler högt rankade universitet).

INNEHÅLL

Fermenterat grönt organiskt material, eko rörsockermelass. Aktiva kväve- och CO2 fixerande fotosyntesbakterier: Rhodopseudomonas palustris, Rhodospirillum rubrum. Mjölksyrebakterier: Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei. Jästsvamp: Saccharomyecs cerevisiae


Dowinda, sen vitkål

Slut i lager

Kalebass

Slut i lager

Dorothy Eckford

Slut i lager