Kulaures, tidig purjolök

  • 45 kr

Produkten är tyvärr slut i lager.

Dela

Allium porrum

Purjolök "Kulaures"

Modern sort som är framtagen för ekologisk odling. Kulaures är en snabbväxande sort som skördas under andra halvan av sommaren. Växter med långa stjälkar, branta blad, låg lökbildning och god avkastningspotential. Särskilt god smak. För färsk konsumering eller infrysning.

Fröna är biodynamiskt odlade.

Denna sort är framtagen och registrerad av Kultursaat som är en tysk organisation av fröodlare som arbetar med att ta fram nya sorter för marknaden. Kultursaat arbetar för fröfrihet och äger inga av sina sorter. Sorterna som de tar fram är alltså fria för alla att använda, ta eget utsäde ifrån och vidareutveckla. Utsädesodlingarna är biodynamiska.

Odling från frö:

Förkultiveras inomhus eller i drivbänk från februari till april. Så fröna ungefär 1 cm djupt och ganska glest för att de inte ska stå för tätt och bli rangliga. Toppa plantorna ett par gånger under kultiveringsperioden för att få kraftigare stjälkar. Planteras ut när frostrisken är över efter avhärdning. Sätt ut plantorna djupt med ca 15 cm mellanrum och kupa några gånger under säsongen så att stjälkarna blir vita så högt upp som möjligt. Skördas efterhand.

Såtid: feb- april

Grotid: 10-20 dagar

Skörd/blomtid: aug-okt

Årlighet: 2 årig

Portionsmängd: 100 frö