Biokol

  • 55 kr
Dela

Biokol

Jordförbättring som inte kommer att brytas ner i jorden så länge du odlar där. Kol binder näring och vätska som den sedan, nedgrävd i odlingsjorden, släpper ifrån sig under lång tid till de grödor som odlas. Biokol i odlingsjorden förbättrar jordstrukturen, minskar bevattningsbehovet och ökar skördarna.

Det vi säljer här är en provpåse på 3 liter. Den kan vara lagom till två-tre 10-liters krukor. Två påsar är en bra start till en pallkrage.

Gör så här:

Ladda kolet med näring genom att lägga den i kompost eller gödselvatten av stallgödsel eller brännässlor. Efter ett par veckor har kolet lagrat näringämnen och vätska. Blanda det laddade kolet med jord och kompost eller sprid ut över färdig odlingsyta och vänd ner i jorden. Etc näring och bokashivätska är utmärktaprodukter att ladda kolet med.

Denna biokol kommer från  vår granngård Hjelmsäter där man värmer byggnader och torkar spannmål med en ny biokolspanna. Massan som eldas är spannmålsrester och flis från egen skog här på Kinnekulle. Biokol bildas när biomassa förbränns med minimal tillgång till syre. Vid vanlig förbränning av biomassa, tex ved, ris mm, så förbränns kolet i massan och blir till koldioxid som släpps ut i luften. Genom att förbränna med minimal tillgång till syre så blir kolet kvar i fast form utan utsläpp av koldioxid. När biokolet hamnat i jorden minskar läckaget av näringsämnen som göder våra vatten. Denna produkt är inte bara klimatneutral, den är klimatpositiv och fungerar som koldioxidsänka de kommande 3000-5000 åren. 

För mer info om biokol eller för beställning av storsäck, se biokol.se