Gröngödsling Mull

  • 175 kr

Dela

Gröngödsling Mull

Mullblandningen är till för att ge så mycket grönmassa som möjligt, vilket sedan omvandlas till mull i jorden när det vissnar ner och förmultnar. Mullblandningen används för att öka mullhalten i jorden, vilket grönsakernas rötter gillar. Lämpligt som jordförbättring på leriga eller sandiga jordar som behöver öka mullhalten.

Gröngödsling mull innehåller:

Oljerättika

Honungsört

Luddvicker

Rajgräs

Blodklöver


Allmän info:

Gröngödsling odlas för att skapa näring och mikroliv i jorden, eller för att fånga upp den näring som finns i den bara jorden så den inte läcker ut. Vi har komponerat helt egna blandningar för olika ändamål, beroende vad man vill åtstadkomma med gödslingen. De flesta blandningar i handeln innehåller för få sorter tycker vi. Fler sorter i blandningen är positivt både för näringen i marken och för mikrolivet. Alla grödor är ettåriga och vissnar ner vid minusgrader. OBS att vissa grödor kan överleva vintern om inte en längre period av minusgrader inträffar, då vänds jorden på våren. Alla frön är ekologiskt odlade. 

40 gram bör räcka till ca 16-20 m2

200 gram bör räcka till ca 80-100 m2

Odling:

Bredså blandningen ganska glest och kratta ner det med vanlig kratta. Tryck gärna till jorden på något sätt för att fröna ska få bra kontakt. Håll jorden fuktig under groningen. Ettåriga växter vissnar vid minusgrader. Resterna vänds eller fräses ner i jorden kommande säsong. För att undvika fröspridning bör gröngödslingen slås av i mitten av sommaren innan frön hunnit mogna och sprida sig.