Gröngödsling sommar

  • 55 kr

Dela

Gröngödsling Sommar

Sommarblandningen är tänkt att växa på platsen under en hel säsong. Sommarblandningen innehåller flera olika baljväxter som binder kväve från luften till jorden, plus grödor med djupa rotssystem för att luckra jorden och ogräsbekämpning. Sommarblandningen är lämplig att använda på nygjord odlingsyta eller på en yta som brukats många år och behöver livas upp igen. Så på vår/försommar när jorden blivit varm.

Gröngödsling sommar innehåller:

Svarthavre

Rajgräs

Oljerättika

Gråärt

Fodervicker

Luddvicker

Blodklöver

Subklöver

Perserklöver

Honungsört

Dill

Koriander

Lin


Allmän info:

Gröngödsling odlas för att skapa näring och mikroliv i jorden, eller för att fånga upp den näring som finns i den bara jorden så den inte läcker ut. Vi har komponerat helt egna blandningar för olika ändamål, beroende vad man vill åtstadkomma med gödslingen. De flesta blandningar i handeln innehåller för få sorter tycker vi. Fler sorter i blandningen är positivt både för näringen i marken och för mikrolivet. Alla grödor är ettåriga och vissnar ner vid minusgrader. OBS att vissa grödor kan överleva vintern om inte en längre period av minusgrader inträffar, då vänds jorden på våren. Alla frön är ekologiskt odlade. 

40 gram bör räcka till ca 8-10 m2

200 gram bör räcka till ca 40-50 m2

Odling:

Bredså blandningen ganska glest och kratta ner det med vanlig kratta. Tryck gärna till jorden på något sätt för att fröna ska få bra kontakt. Håll jorden fuktig under groningen. Ettåriga växter vissnar vid minusgrader. Resterna vänds eller fräses ner i jorden kommande säsong. För att undvika fröspridning bör gröngödslingen slås av i mitten av sommaren innan frön hunnit mogna och sprida sig.