Honungsört

  • 45 kr
Dela

Phacelia tanacetifolia

Honungsört

Snabbväxande gröngödslingsgröda som bildar mycket pollen och nektar och älskas av pollinerare. Honungsört fixerar inte kväve men tar upp kväve vilken den senare släpper när den vissnar eller myllas ner i jorden.  Kan sås under hela säsongen när frostrisken är över. Extra lämpligt som jordtäckare efter skörd om den sås i augusti för att sedan vändas ner i jorden innan den hinner fröa av sig.

De vackra blommorna kan även odlas i vanlig rabatt som dragväxt för att locka pollinerare.

Fröna ekologiskt odlade

Odling från frö:

Sås direkt på friland när jorden är varm och frostrisken är över och under hela säsongen.

Såtid: april-sept

Grotid: 10-40 dagar

Skörd/blomtid: juli-sept

Årlighet: 1 årig

Antal frön: ca 1000