Subklöver/Grävklöver

  • 45 kr

Produkten är tyvärr slut i lager.

Dela

Trifolium subterraneum

Subklöver/Grävklöver

Lågväxande och marktäckande gröngödslingsgröda. Kan användas på alla öppna ytor i landet, tex i gångar eller mellan raderna av odlade grönsaker. Även bra som marktäckare vid nyplantering av träd eller buskar. Subklövern hindrar ogräs från att komma upp men konkurerar inte om näring med de grönsaker du odlar, eftersom detta är en baljväxt så är den också kvävefixerande och matar jorden med kväve.

Perfekt att så mellan raderna av grönsaker. När grönsakerna etablerat sig i raderna och är gallrade så görs en radhackning av ogräs och sedan sås subklövern mellan raderna. Det enda subklövern konkurrerar om är vatten så extra bevattning kan behövas.

20 gram bör räcka till ca 10 m2

50 gram bör räcka till ca 25 m2

Odling från frö:

Sås när jorden är varm, eller vid radodling när huvudgrödan har etablerat sig. Håll jorden fuktig under groningen. Subklövern blir omkring 15-25 cm hög och bör slås innan den fröar av sig. Tål flera avslagningar. De avslagna delarna kan ligga kvar som täckmaterial. Vänds sedan ner i jorden när odlingssäsongen är över och blir till mull. Ettårig men kan övervintra om den sås sent på säsongen, köldtålig.