Gräsväxter

Här erbjuder vi sorter ur växtfamiljen gräs. Till gräsfamiljen hör bland annat våra olika sädesslag och majs. Majsen vi säljer här är äldre sorter och kulturarvssorter, under kategorin "Moderna sorter" erbjuder vi nya sorters majs. 

Av sädesslagen vi säljer så är det uteslutande kulturarvssorter, så kallade lantsorter, som idag är extremt ovanliga:

Lantsorter kännetecknas av att de inte är förädlade eller selekterade sorter. Lantsorter är sådana sorter som odlades på självhushållande gårdar fram till den agrara revolutionen under slutet av 1800-talet då man började förädla spannmålssorter för ökad avkastning. Lantsorterna har stor genetisk variation inom sorterna. Detta var viktigt i en tid då skörd överhuvudtaget var viktigare än så stor skörd som möjligt. Stor genetisk variation innebär en högre tålighet mot sjukdomar och torka m.m.

Hos lantsorterna ville man också ha större skörd av halm mot vad man vill idag, de förädlade sorterna har mycket lägre strå. Halmen var nog så viktig som själva kärnorna och användes till foder, strö, tak, isolering m.m. Därför är lantsorterna betydligt mer högväxande än moderna sorter.

Skörden av kärnor är betydligt lägre än hos moderna sorter, däremot är lantsorterna pålitliga och tåliga. När man odlade dessa sorter så tog man eget utsäde från egen skörd, men man blandade också in tillbytt utsäde och köpt utsäde. Till exempel så finns väl dokumenterat att man ofta köpte nytt utsäde till rågodlingen från Finland då råg därifrån ansågs extra bra. Överlag skaffade man sig utsäde norrifrån i första hand.

Idag finns väldigt få av dessa riktiga lantsorter bevarade. Olika selekterade sorter finns det mer av. Vill du läsa mer om Lantsorter så rekommenderar vi Matti Wiking Leinos bok "Spannmål-svenska lantsorter".