Dragväxter mix

  • 95 kr
Dela

Dragväxter mix

En blandning för pollinerare som innehåller 18 olika sorters blommor, örter och sädesslag. Inom jordbruket blir det allt vanligare att odla upp dragväxter längs en bit av åkern för att gynna mångfalden, detta går alldeles utmärkt  att göra även i en mindre odling. Blandningen är anpassad för att ge pollinerare, insekter och fåglar mat och skydd. Ger ett vackert intryck i trädgården eller landet med alla färger.

20 gram bör räcka till ca 10 m2

OBS! Det är feltryckt på påsarna, där står 10 gram, men det är 20 gram per portion som gäller.

Odling från frö:

Sås direkt på friland när jorden är varm och frostrisken är över. Jämna till ytan, sprid ut fröna och kratta lätt ner dem i jorden. Platta gärna till jorden något efteråt.

Såtid: maj-juni

Grotid: 10-20 dagar

Skörd/blomtid: juli-sept

Årlighet: 1 årig

Portion: 20 gram


Bondtobak

45 kr

Foderbeta

45 kr

Oljelin

62 kr

Raps

45 kr