Oljelin

  • 62 kr
Dela

Linum usitatissimum

Oljelin

Kulturgröda som numera främst används för oljeproduktion där olja pressas ur de oljerika fröna. För odling till oljeproduktion används frön med högt oljeinnehåll och de odlas glesare än spånadslinet för att plantorna ska kunna förgrena sig mycket och producera många frön. Lin har inga större krav på jorden och kan odlas överallt så länge dom får sol. Givetsvis går det att odla lin enbart för att njuta av de vackra blommorna.

30 gram bör räcka till ca 10 m2.

Odling från frö:

Sås direkt på friland så fort jorden är varm. Radså eller sprid ut och kratta ner fröna. Spånadslin sås dubbelt så tätt som oljelin. Platta till jorden och håll fuktigt under groningen. Plantorna bör hinna etablera sig tidigt eftersom de inte konkurrerar med ogräs särskilt bra. Blomningen sker ca två månader efter uppkomst. För oljelin får plantan stå kvar tills fröna mognat, vilket tar ca fyra månader från sådd. Fröna är mogna när kapslarna är torra och fröna rasslar i dom. Skörden av spånadslin bör ske efter full blomning när frökapslar har bildats och spånadslinet skördas alltså före oljelinet. Skörd görs genom att rycka upp plantorna.

Såtid: april-maj

Grotid: 5-15 dagar

Skörd/blomtid: juli-aug

Årlighet: 1 årig

Portionsmängd: 30 gram


Kamomill

45 kr

Sockerbeta

Slut i lager

Kvastdurra

Slut i lager