Raps

  • 45 kr
Dela

Brassica napus

Raps

Kålväxt som odlas för de oljerika fröna, vanlig inom jordbruket i Sverige idag. Vackra gula blommor som blir till frökapslar under sommaren. Kapslarna innehåller de oljerika fröna som pressas för att utvinna oljan. Fungerar även som foder till djur och är uppskattad av pollinerare.

20 gram bör räcka till ca 20-30 m2.

Odling från frö:

Sås direkt på friland så fort jorden är varm. Radså eller sprid ut och kratta ner fröna. Spånadslin sås dubbelt så tätt som oljelin. Platta till jorden och håll fuktigt under groningen. Plantorna bör hinna etablera sig tidigt eftersom de inte konkurrerar med ogräs särskilt bra. Blomningen sker ca två månader efter uppkomst. För oljelin får plantan stå kvar tills fröna mognat, vilket tar ca fyra månader från sådd. Fröna är mogna när kapslarna är torra och fröna rasslar i dom. Skörden av spånadslin bör ske efter full blomning när frökapslar har bildats och spånadslinet skördas alltså före oljelinet. Skörd görs genom att rycka upp plantorna.

Såtid: april-maj

Grotid: 5-15 dagar

Skörd/blomtid: juli-aug

Årlighet: 1 årig

Portionsmängd: 20 gram


Oljelin

62 kr

Sockerbeta

Slut i lager

Bomull

75 kr

Senap

45 kr