Bevarandearbete

Vi odlar själva många sorter för bevarande. Men vi köper också in frön från mindre fröodlare i europa. De flesta sorter vi köper in ingår i olika föreningars bevarandearbete.

ProSpecieRara:

En Schweizisk organisation som arbetar för att bevara sorter, för nutid och framtid. Sedan 1982 har de arbetat med bevarande och mångfald och idag har de över 1400 sorters trädgårds och åkergrödor i deras bevarandearbete. Utsädesodlingarna är ekologiska.

Vi sammarbetar också med andra mindre odlare runt om i Europa som bevarar gamla sorter. 


Vi arbetar också med nya sorter som tagits fram för nutid och framtid. Att nya sorter ständigt tas fram är viktigt för mångfalden. Men vi anser att nya sorter ska vara fria, därför har vi valt sorter från

Kultursaat:

En Tysk organisation av fröodlare som arbetar med att ta fram nya sorter för marknaden. Kultursaat arbetar för fröfrihet och äger inga av sina sorter. Sorterna som de tar fram är alltså fria för alla att använda, ta eget utsäde ifrån och vidareutveckla. Utsädesodlingarna är biodynamiska.

Saat:gut:

Också en Tysk organisation som arbetar med att ta fram nya sorter för ekologisk odling. Saat:gut arbetar för fröfrihet, inga av deras sorter kan ägas utan är fria för alla att använda.


Vill Du också ägna dig åt beverandearbete så rekommenderar vi att Du går med föreningen Sesam. Det är en förening som arbetar med bevarande och där medlemmarna byter fröer med varandra.