Bevarandearbete

Vi odlar själva många sorter för bevarande. Men vi köper också in frön från mindre fröodlare i europa. De flesta sorter vi köper in ingår i olika föreningars bevarandearbete.

ProSpecieRara:

En Schweizisk organisation som arbetar för att bevara sorter, för nutid och framtid. Sedan 1982 har de arbetat med bevarande och mångfald och idag har de över 1400 sorters trädgårds- och åkergrödor i deras bevarandearbete. Utsädesodlingarna är ekologiska.

Vi sammarbetar också med andra mindre odlare runt om i Europa som bevarar gamla sorter. 


Vi arbetar också med nya sorter som tagits fram för nutid och framtid. Att nya sorter ständigt tas fram är viktigt för mångfalden. Men vi anser att nya sorter ska vara fria, därför har vi valt sorter från

Kultursaat:

En Tysk organisation av fröodlare som arbetar med att ta fram nya sorter för marknaden. Kultursaat arbetar för fröfrihet och äger inga av sina sorter. Sorterna som de tar fram är alltså fria för alla att använda, ta eget utsäde ifrån och vidareutveckla. Utsädesodlingarna är biodynamiska.

Saat:gut:

Också en Tysk organisation som arbetar med att ta fram nya sorter för ekologisk odling. Saat:gut arbetar för fröfrihet, inga av deras sorter kan ägas utan är fria för alla att använda.


Vill Du också ägna dig åt beverandearbete så rekommenderar vi att Du går med föreningen Sesam. Det är en förening som arbetar med bevarande och där medlemmarna byter fröer med varandra.

Besök gärna Nationella genbankens och Nordiska genbankens sidor för mer information om bevarandearbete.

Internationellt:

I många länder har utrotningen av sorter gjort stor skada och skapat lidande för småbönder. Vill du lära dig mer om hur fröbranschen fungerar rekommenderar vi att du t.ex.

Läser vår bok "Odlad mångfald" som finns att köpa här på hemsidan.

Läser boken "Frö- på jakt efter framtidens mat" av Anna Liljemalm och Erik Abel. Denna bok ger en bra inblick i branschen och fröbevande arbete.

Ser dokumentären "Seed- the untold story". Mycket intressant film för alla som är intresserade av odlad mångfald. Tyvärr bygger dokumentären på siffran 95% när det gäller försvunna sorter, vilket den fått kritik för. Denna siffra kommer från ett universitetsarbete som är omdiskuterat och siffran är kritiserad. Att säga exakt hur många sorter som försvunnit de senaste hundra åren är svårt, då sorter som funnits i kataloger kan ha fått nya namn, samma sort kan ha haft många olika namn och det har funnits enormt många sorter som aldrig förekommit i någon katalog. Men den siffran vi brukar använda är 75% eftersom det är den siffra som FNś livsmedels och jordbruksorganisation använder. 

Varje år skänker vi en viss summa pengar till olika projekt runt om i världen. Vill du bidra eller bara läsa mer om dessa organisationer så kan du läsa här:

https://www.navdanya.org/site/  En Indisk organisation som arbetar med sortbevarande och småbrukares rättigheter.

http://www.annadana-india.org/index.html Indisk organisation som arbetar med sortbevarande och som bedriver egen odling.

https://www.bioversityinternational.org/ Organisation som arbetar i många länder. Jobbar för odlad mångfald och framtidens hållbara matförsörjning.

https://seedsaverskenya.org/ Kenyansk organisation som arbetar med bevarande och mångfald. Driver en genbank med lokala sorter från hela Kenya.

https://seedsavers.net/ Australiensk organisation som arbetar med mångfald och fröbyte. De driver en genbank med lokala öppet pollinerade sorter.

Sök runt så hittar du många fler organisationer att läsa om, lära av eller stötta!