Odlad mångfald

Under de 10 000 år som människan har odlat sin mat så har det byggts upp en enorm variation av sorter inom de odlade grödorna. Lokala sorter som varit anpassade efter klimat, dagslängd och jordmån på platsen där de odlats. Mångfalden skapades av att alla tog egna frön av det man odlade vilket gjorde att varje generation frön anpassades mer och mer. Detta var under en tid när man odlade mat till gårdens invånare och inte för en marknad. Då vår skörd överhuvudtaget viktigare än en maximerad skörd. De lantsorter man odlade då hade stor genetisk variation inom sorterna och om det blev torka så kunde ändå vissa plantor överleva och skörd, samma sak om någon sjukdom drabbade odlingarna, med genetisk variation var chansen stor att några plantor skulle klara av sjukdomen. Sedan kom industrialismen med urbanisering och nya tekniker. Gårdarna blev tvungna att odla mat även till de som flyttade till städerna och började arbeta i industrierna. Nu blev de gamla lantsorterna utbytta till förmån för sorter som skulle så stor skörd som möjligt. Detta förändrade lantbruket totalt. De nya sorterna blev allt mer homogena och snart kom hybridsorter att dominera matproduktionen. 

Matproduktionen idag är väldigt likriktad med ett fåtal grödor och industriliknande uppfödning av djur. Globalt bygger matproduktionen på vete, socker, ris, majs, soja och kyckling. Inte särskilt varierande. Men lönande för de som bestämmer över produktionen. Grönsaksodlingen sker i ett fåtal länder och skickas över hela jorden. För att klara detta odlar man sorter som är anpassade till det. 

De nya sorterna med högre avkastning krävde också konstgödning för att kunna ge den höga avkastningen och de är så genetiskt homogena att de behöver kemikalier som hjälper dem att konkurrera med ogräs och sjukdomar. Jorden man odlar i är knappt jord längre på många ställen och en stor del av den mark som går att odla på är redan förstörd av det industriella jordbruket som växte fram med de nya sorterna och den tekniska utvecklingen.

Enligt FN så har antalet odlade sorter minskat med 75% globat de senaste hundra åren. Lokala sorter som odlats i flera generationer och anpassats till platsen försvinner till förmån för nyligen framtagna sorter som ska vara större, bättre och ge större skördar. De flesta nya sorter som tas fram ägs dessutom av något företag vilket innebär att odlaren inte längre får ta sitt egna utsäde, varpå odlaren är låst vid företaget för att kunna odla. Detta har blivit ett enormt problem i många länder där småbrukare inte längre är fria. Tänk att i Indien fanns för hundra år sedan ca 100.000 olika sorters ris, idag finns endast 2-3000 sorter kvar av dessa. Idag kontrollerar endast fyra multinationella konglomerat över 65% av allt utsäde på jorden. 

Så vad är problemet med detta då? Skördarna blev ju större!

Det största problemet för oss människor när de odlade sorterna blir för få är bristen på genetisk variation. Kollar man på gamla spannmålssorter så har de en bred genetisk variation inom sorterna vilket gör att de står emot sjukdomar bra. Moderna sorter har ingen variation inom sorten, varför de har betydligt sämre chanser att stå emot sjukdomar. Det är helt enkelt riskabelt för vår försörjning av mat. I framtiden kommer vårt klimat att vara annorlunda med större variationer av torka och blöta, nya sjukdomar kommer spridas bland de odlade grödorna m.m. Då är det viktigt att det finns en stor genetisk variation som klarar av dessa förändringar. Framförallt så är det nu otroligt viktigt att alla nu existerande sorter bevaras, inte för att alla måste finnas i mataffären eller på de stora åkrarna utan för att det finns olika genetiska variationer att förädla fram nya sorter som  anpassas till nya sjukdomar och klimat. Finns det ingen genetisk variation så finns det inget att skapa framtidens grödor av.

Sommaren 2018 led Sverige av svår torka som drabbade många bönder med sämre skördar av spannmål och djurfoder. Vi pratade med en bekant som är jordbrukare och som har satsat på gamla svenska spannmålssorter som t.ex. Ölandsvete. Hans skörd var nästan som normalt, de gamla lantsorterna brydde sig inte om att det var torka.

Genom att bevara så många sorter som möjligt av grönsaker, spannmål, djurraser, äppelträd m.m. så får vi större variation och säkerhet inför framtiden vad gäller matförsörjning. 


I vår bok "Odlad mångfald" kan du läsa mer om detta.

Här kan du höra mig prata om odlad mångfald:

https://www.tradgardstrollet.se/2022/02/16/poddavsnitt-22-om-froodling/