Odlad mångfald

De flesta har säkert hört talas om biologisk mångfald, hur viktig den är för naturen och dess kretslopp. Vi läser ibland om gammelskogar och andra naturmarker som är viktiga att bevara intakt för den biologiska mångfaldens skull. Detta med biologisk mångfald är viktigt för vår egen överlevnad.

Men sällan hör man det talas om odlad mångfald. Vad menas med det?

En stor anledning till att biologisk mångfald minskar och en massa djur dör ut och ekosystem slutar fungera beror på vårt "rationella" skogsbruk. Men också på jordbruket. Färre betesmarker och slåtterängar har gjort att flera blommor och växter försvunnit som varit livsviktiga för många insekter. Besprutning av grödor är en annan orsak till att många insekter dör ut. Detta i sin tur rubbar hela ekosystem där mikroorganismer, insekter, växter och däggdjur levt i symbios. Moderna jordbruk är biologiska öknar jämfört med hur det var för bara hundra år sedan.

Matproduktionen idag är väldigt likriktad med ett fåtal grödor och industriliknande uppfödning av djur. Globalt så bygger matproduktionen på vete, socker, majs, soja och kyckling. Inte särskilt varierande. Men lönande för de som bestämmer över produktionen. Grönsaksodlingen sker i ett fåtal länder och skickas över hela jorden. För att klara detta odlar man sorter som är anpassade till det. De sorterna är inte särskilt näringsrika, men däremot stora. Grönsaker idag är större än för 50 år sedan, men innehåller ofta betydligt mindre näring och vitaminer.

Jorden man odlar i är knappt jord längre på många ställen och en stor del av den mark som går att odla på är redan förstörd av det industriella jordbruket.

När matproduktionen blir så likriktad som den är idag så minskar den odlade mångfalden. Enligt FN så har antalet odlade sorter minskat med 75% globat de senaste hundra åren. Lokala sorter som odlats i flera generationer och anpassats till platsen försvinner till förmån för nyligen framtagna sorter som ska vara större, bättre och ge större skördar. Inte sällan visar det sig att detta endast gäller om grödan också gödslas med konstgödsel och besprutas med gifter, vilket den gamla grödan inte behövde.  Dessutom får odlaren inte längre ta sitt egna utsäde när den nya sorten ägs av ett företag, varpå odlaren är låst vid företaget för att kunna odla. Detta har blivit ett enormt problem i många länder där småbrukare inte längre är fria. Tänk att i Indien fanns för hundra år sedan ca 100.000 olika sorters ris, idag finns endast 2-3000 sorter kvar av dessa.

Så vad är problemet med detta då? Skördarna blev ju större!

Det största problemet för oss människor när de odlade sorterna blir för få är bristen på genetisk variation. Kollar man på gamla spannmålssorter så har de inom sorterna en bred genetisk variation vilket gör att de står emot sjukdomar bra. Moderna sorter har ingen variation inom sorten, varför de har betydligt sämre chanser att stå emot sjukdomar. Det är helt enkelt riskabelt för vår försörjning av mat. I framtiden kommer vårt klimat att vara annorlunda med större variationer av torka och blöta, nya sjukdomar kommer spridas bland de odlade grödorna m.m. Då är det viktigt att det finns en stor genetisk variation som klarar av dessa förändringar. Framförallt så är det nu otroligt viktigt att alla nu existerande sorter bevaras, inte för att alla måste finnas i mataffären eller på de stora åkrarna utan för att det finns olika genetiska variationer att förädla fram nya sorter anpassade till nya sjukdomar och klimat. Finns det ingen genetisk variation så finns det inget att skapa framtidens grödor av.

Sommaren 2018 led Sverige av svår torka som drabbade många bönder med sämre skördar av spannmål och djurfoder. Vi pratade med en bekant som är jordbrukare och som har satsat på gamla svenska spannmålssorter som t.ex. Ölandsvete. Hans skörd var nästan som normalt, de gamla lantsorterna brydde sig inte om att det var torka.

Genom att bevara så många sorter som möjligt av grönsaker, spannmål, djurraser, äppelträd m.m. så får vi större variation och säkerhet inför framtiden vad gäller matförsörjning. Detta är också biologisk mångfald.


Här kan du höra mig prata om odlad mångfald:

https://www.tradgardstrollet.se/2022/02/16/poddavsnitt-22-om-froodling/